Ceneje.si specifikacija za XML izvozno datoteko

Ta dokument je namenjen programerjem, ki bodo pripravili XML izvoz za objavo izdelkov vaše spletne trgovine na Ceneje.si. V primeru, da nimate svoje programerske ekipe, ta navodila posredujte podjetju, čigar platformo uporabljate za svojo spletno trgovino.

Če želite, da je vaša prisotnost na Ceneje.si čimbolj učinkovita, zagotovite, da bo vaš XML izvoz vseboval vse pomembne elemente te XML specifikacije.

Po potrditvi ustreznosti vašega XML izvoza bomo poskrbeli za prenos vaših izdelkov iz XML izvoza na naš portal in kasneje redno posodabljali cene, razpoložljivost in druge informacije.

Optimiziran in pravilno narejen XML izvoz je ključen za uspešnost sodelovanja, saj gre za vaš prvi stik z našim portalom in vašimi potencialnimi strankami. Če svojo prisotnost začnete s slabimi podatki, ne gre pričakovati dobrih rezultatov.

Prenos PDF navodil in primer XML datoteke (v SI, HR & EN jeziku)

Splošne informacije

Specifikacija pred vami definira prikazovanje informacij na Ceneje.si. Oblikovanje dokumenta po spodnjih navodilih je ključnega pomena za dobre prodajne rezultate. Za pripravo XML izvoza se posvetujte s svojim skrbnikom spletne strani, saj se izvoz avtomatsko generira na vaših spletnih strežnikih.

DEFINICIJE

 • Izdelek. Dejanski izdelek, ki ga bodo vaše potencialne stranke iskale na Ceneje.si
 • Različica. Izdelek, ki obstaja v večih različicah. Na primer majica, ki obstaja v različnih barvah in/ali velikostih, ima barvne/velikostne različice.
 • Element. Polje v XML, sestavljeno iz začetne značke, podatkov in zaključne značke.
 • Atribut. Lastnost izdelka


HITRA REFERENCA

Obvezno - R - Ta element mora biti vključen v izvoz, drugače se vaši izdelki ne bodo prikazovali na Ceneje.si.
Pogojno - D - V opisu elementa preverite, za katere primere izdelkov je element obvezen.
Priporočeno - O -Atribut vključite, če želite izboljšati uspešnost vaših izdelkov.

Elementi Kategorije izdelkov
Skupina Ime elementa Oblačila in obutev Različice izdelka Ostale skupine izdelkov
Korenski element <CNJExport> R R R
Element izdelka <Item> R R R
Osnovne informacije o izdelku <ID> R R R
<name> R R R
<description> R R R
<specification> D D D
<link> R R R
<mainImage> R R R
<moreImages> D D D
<videoUrl> O O O
Cena in dobavljivost <price> R R R
<regularPrice> D D D
<clubPrice> O O O
<curCode> O O O
<stockText> O O O
<stock> R R R
<inStoreAvailability> O O O
<store> O O O
<availability> O O O
<quantity> O O O
Kategorija izdelka <fileUnder> R R R
<cenCategoryId> O O O
Identifikatorji izdelka <brand> D D D
<EAN> R R R
<CUIN> O O O
<productCode> D D D
<productModel> D D D
Dodatne informacije o izdelku <condition> D D D
<warranty> O O O
<coupon> O O O
<couponCode> O O O
<gift> O O O
Dostava <deliveryCost> R R R
<deliveryTimeMin> D D D
<deliveryTimeMax> D D D
Podrobne specifikacije izdelka <groupId> R R D
<attributes> R R R
<gender> R D D
<color> R D D
<size> R D D
<ageGroup> R D D
<attribute> R R R
<name> R R R
<values> R R R
<value> R R R

Spodaj najdete več podrobnosti, ki vključujejo informacije o minimalnih zahtevah in najboljših praksah ter primere za vsak element.

Specifikacije elementov

KORENSKI ELEMENT

Korenski element je <CNJExport>. Gre za obvezen element, ki je vključen le enkrat in vsebuje vse ostale elemente..

ELEMENT IZDELKA

Vsak izdelek mora biti znotraj svojega <Item> elementa (XML je občutljiv na velike in male črke, zato bodite pozorni na veliko začetnico “I”). Ta element vsebuje vse informacije o določenem izdelku. V primeru, da vaš izdelek obstaja v več različicah, vključite <Item> element za vsako različico izdelka.

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU

Informacije o izdelku, ki jih vključite v spodnje elemente, predstavljajo osnovo vaših izdelkov na Ceneje.si. Prepričajte se, da so posredovani podatki takšne kvalitete, kot bi jih želeli prikazovati potencialnim strankam.

Element Oblika Opis
<ID> Obvezno / Required
Edinstven identifikator izdelka
Primer
546AB-1
Sintaksa
Max 50 znakov
 • Uporabite unikatno vrednost za vsak izdelek. Tam kjer lahko, uporabite SKU šifro izdelka
 • Ob posodabljanju podatkov vedno obdržite enak ID za isti izdelek
 • Uporabljajte samo veljavne Unicode znake. Izogibajte se neveljavnim znakom kot so control, function, ali private area znaki
 • Med izvozi za različne države uporabljajte enak ID za enake izdelke
 • ID se ne sme spremeniti
 • Enak ID ne sme nikoli biti uporabljen za drug izdelek.
<name> Obvezno / Required
Ime vašega izdelka
Primer
SAMSUNG hladilnik z zamrzovalnikom RB37J5018SA
Sintaksa
Max 200 znakov
 • Natančno opišite svoj izdelek
 • Ime mora vsebovati ZNAMKO tip izdelka in MODEL
 • Ne vključujte promocijskega besedila kot je "zastonj dostava" ali samo velike tiskane črke
 • Za različice
  • Vključite razlikovalni element (npr. barva).
 • Za oblačila in obutev
  • Ime ne sme vsebovati velikosti.
<description> Obvezno / Required
Opisni opis vašega izdelka
Primer
<p>Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom ima 267 L prostornine hladilnega in 98 L prostornine zamrzovalnega dela.</p>
<p>Police in predali v notranjosti so optimalno razporejeni, LED osvetljava pa omogoča vidljivost tudi ponoči.</p>

Sintaksa
”Brez” omejitev
 • Celoten besedilni opis vašega izdelka
 • Če imate besedilni opis izdelka, mora biti vključen v izvozu
 • Besedilo mora biti v HTML kodi (brez oblikovanja!)
 • Natančno opišite svoj izdelek – opis mora vsebovati enake podatke kot pristajalna stran
 • Ne vključujte promocijskega besedila kot je "zastonj dostava" ali velikih tiskanih črk
 • Vključite zgolj informacije o produktu, brez povezav do vaše trgovine, prodajnih informacij, podatkov o drugih ponudnikih, izdelkih ali dodatkih
<specification> Obvezno / Required
Specifikacije vašega izdelka
Primer
<ul>
  <li>   Energijski razred: A +   </ li>
  <li>   Prostornina: 217 litrov   </ li>
  <li>   Dimenzije: 181x59x64   </ li>
  <li>   Funkcija Auto defrost: da   </ li>
</ ul>

Sintaksa
“Brez” omejitev
 • Vse specifikacije vašega izdelka
 • Če imate specifikacije izdelka, morajo biti vključene v izvozu
 • Specifikacije morajo biti v HTML kodi (brez oblikovanja!)
 • Samo točne specifikacije izdelka - vsebovati morajo enake informacije kot pristajalna stran
 • Ne vključujte promocijskega besedila kot je "zastonj dostava" ali velikih tiskanih črk
 • Vključite zgolj informacije o produktu, brez povezav do vaše trgovine, prodajnih informacij, podatkov o drugih ponudnikih, izdelkih ali dodatkih
 • Če specifikacij ne morete izločiti iz svojega opisa, jih vključite v element <description>
<link> Obvezno / Required
Pristajalna stran vašega izdelka
Primer
https://www.example.org/product-id
Sintaksa
Max 400 znakov
 • Neposreden URL naslov do vašega izdelka
 • Začeti se mora s http ali https
 • Za spremljanje uspešnosti prodaje (obiskanost, stopnja konverzije) URL-jem dodajte svoje lastne UTM parametre.
<mainImage> Obvezno / Required
URL slike, ki najbolje predstavlja vaš izdelek
Primer
https://www.example.org/image1.jpg
Sintaksa
Max 200 znakov
 • Za URL slike:
  • Neposreden URL do glavne slike vašega izdelka
  • Začeti se mora s http ali https
  • URL mora biti brez presledkov, naglasov in posebnih znakov (na primer ć, č, đ, š, ž, ü, …)
 • Za sliko:
  • Natančna predstavitev izdelka, ki ga prodajate
  • Mora biti najvišje resolucije, ki vam je na voljo
  • Uporabite splošno veljavne formate: statičen GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png)
  • Za izdelke, ki ne spadajo v kategorijo Oblačil & obutve, uporabite sliko velikosti vsaj 300 x 300 pixlov
  • Za izdelke iz kategorije Oblačil & obutve, uporabite sliko velikosti vsaj 600 x 600 pixlov
  • Ne uporabljajte raztegnjenih ali miniaturnih slik
  • Ne sme vključevati promocijskih besedil, vodnih žigov, oznak trgovine ali obrob
  • Ne vključujte generičnih slik za izdelke brez slik
<moreImages> Obvezno / Required (ko ima vaš izdelek več kot eno sliko)
Priporočeno / Optional (ko ima vaš izdelek le eno sliko)
URL-ji dodatnih slik vašega izdelka. URL-ji so med seboj ločeni z vejico.
Primer https://www.example.org/image2.jpg, https://www.example.org/image3.jpg, https://www.example.org/image4.jpg
Sintaksa
Max 1000 znakov
<videoUrl> Priporočeno / Optional
URL povezava do videoposnetka vašega izdelka.
Primer
https://www.youtube.com/watch?v=x1La2Y140Bc
Sintaksa
Max 400 znakov
 • V primeru, da imate vi ali proizvajalec izdelka na voljo videoposnetek o izdelku, ga lahko vključite tu
 • Sprejete bodo samo URL povezave z www.youtube.com

CENA IN RAZPOLOŽLJIVOST

Spodnji elementi definirajo ceno in razpoložljivost vaših izdelkov, ki se prikazujeta potencialnim strankam na Ceneje.si. Če se cena in razpoložljivost vaših izdelkov dnevno pogosto spreminjata, nam to prosim sporočite, da primerno nastavimo sinhronizacijo podatkov o ceni. Standardno se sinhronizacija podatkov izvede enkrat dnevno okrog polnoči.

Element Oblika Opis
<price> Obvezno / Required
Cena vašega izdelka
Primer
1230.99
Sintaksa
Številčna vrednost
 • Točna cena vašega izdelka, ki vključuje vse davke
 • Cena se mora ujemati s ceno na vaši pristajalni strani
 • Kot decimalno ločilo se lahko uporabi pika ali vejica
  • Čez cel dokument uporabljajte enako decimalno ločilo
 • Poskrbite, da vaša pristajalna stran izdelka vključuje ceno v pravilni valuti in na jasni in vidni poziciji
 • Izdelek mora biti na voljo za spletni nakup po predloženi ceni
 • Vsak kupec v državi prodaje mora imeti možnost nakupa izdelka po tej ceni in brez plačila članstva
 • Ne predložite cene 0. Cena z vrednostjo 0 je sicer dovoljena, vendar izdelki s to ceno ne bodo objavljeni na Ceneje.si)
<regularPrice> Obvezno / Required (ko je izdelek znižan)
Priporočeno / Optional (ko izdelek ni znižan)
Cena izdelka pred znižanjem
Primer
1430.99
Sintaksa
Številčna vrednost
 • Obvezno ko ima izdelek znižano ceno
 • Točna cena izdelka z vključenimi davki pred znižanjem
 • Kot decimalno ločilo se lahko uporabi pika ali vejica
  • Čez cel dokument uporabljajte enako decimalno ločilo
<clubPrice> Priporočeno / Optional
Cena vašega izdelka za člane
Primer
1130.99
Sintaksa
Številčna vrednost
 • Točna cena vašega izdelka z vključenimi davki za člane vašega kluba
 • Kot decimalno ločilo se lahko uporabi pika ali vejica
  • Čez cel dokument uporabljajte enako decimalno ločilo
<curCode> Priporočeno / Optional
Valuta cen v izvozu
Primer
EUR
Dovoljene vrednosti
EUR
HRK
RSD
BAM
 • Edine dovoljene vrednosti so:
  • EUR (Euro)
  • HRK (Hrvaška kuna)
  • RSD (Srbski dinar)
  • BAM (konvertibilna marka Bosne in Hercegovine)
<stockText> Priporočeno / Optional
Opisna vrednost zaloge izdelka
Primer
Samo 10 izdelkov na zalogi
Sintaksa
Max 50 znakov
 • Natančno predložite opisno zalogo vašega izdelka, ki se mora ujemati z zalogo pristajalne strani izdelka
 • Navedite samo točne podatke o zalogi
 • Dodatni primeri:
  • Zadnji kos
  • Samo 10 ozdelkov na zalogi
  • Preverite
  • ...
<stock> Obvezno / Required
Zaloga vašega izdelka
Primer
out of stock
Dovoljene vrednosti
in stock
preorder
out of stock
 • Predložite točno zalogo izdelka, ki se mora ujemati z zalogo na vaši pristajalni strani izdelka.
 • Predložite samo točne podatke o zalogi
 • Dodatna razlaga dovoljenih vrednosti:
  • in stock (izdelek bo odposlan najkasneje 1 dan po naročilu ali je na voljo za osebni prevzem)
  • preorder (izdelek bo odposlan v 2 do 10 delovnih dneh od datuma naročila ali bo na voljo za osebni prevzem)
  • out of stock (izdelek nima znanega datuma dostave)
<inStoreAvailability> Priporočeno / Optional
Vsebuje elemente z informacijami o razpoložljivosti v fizičnih poslovalnicah – dostopno za osebni prevzem Ti elementi so: <store>
<availability>
<quantity>
 • Element morate ponoviti za vsako lokacijo vaše trgovine.
<store> Priporočeno / Optional
Lokacija vaše trgovine Primer
BTC Hala A, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Sintaksa
Max 100 znakov
 • Vključite točno lokacijo trgovine v naslednji obliki:
  • Nakupovalno središče (opcijsko)
  • Ulica in hišna številka (obvezno)
  • Poštna številka & kraj (obvezno)
 • podatke ločite z vejico (,)
<availability> Priporočeno / Optional
Ali je izdelek na voljo za osebni prevzem in kdaj Primer
today
Dovoljene vrednosti
today
tomorrow
no
 • Točno vpišite ali in kdaj je izdelek na voljo za osebni prevzem v trgovini (ki jo določite v elementu <store>)
 • Vključite samo točne podatke
 • Dodatna razlaga dovoljenih vrednosti:
  • today (stranka lahko vstopi v trgovino kadarkoli v delovnem času in kupi ta izdelek ALI izdelek naroči na spletu in ga prevzame isti dan med delovnim časom)
  • tomorrow (stranka lahko izdelek naroči na spletu in ga prevzame najkasneje jutri v delovnem času poslovalnice)
  • no (izdelek ni na voljo za osebni prevzem)
 • »Today« in »tomorrow« se nanaša le na delovne dni.
<quantity> Priporočeno / Optional Količina izdelkov, ki so na voljo v določeni poslovalnici
Primer
10
Sintaksa
Celo število, večje ali enako 0
 • Točno navedite število razpoložljivih izdelkov za nakup in prevzem v poslovalnici (ki ste jo definirali v element <store> element)
 • Vključite samo točne podatke

KATEGORIJA IZDELKA

Spodnji elementi nam pomagajo razumeti, kakšen izdelek prodajate, na podlagi česar ga lahko lažje in bolje razvrstimo v kategorije na Ceneje.si.

Element Oblika Opis
<fileUnder> Obvezno / Required
Celotna kategorizacija vašega izdelka
Primer
Moška oblačila in dodatki > Oblačila > Plašči in jakne
Sintaksa
Max 400 znakov
 • Točna struktura kategorizacije izdelka z vaše spletne trgovine
 • Izjemno pomembno za razvrščanje izdelkov v kategorije na Ceneje.si
 • Vključite le eno kategorizacijo
 • Vključite najpomembnejšo kategorizacijo
 • Vključite celotno pot kategorije:
  • Glavna kategorija - Kategorija - Podkategorija
<cenCategoryId> Priporočeno / Optional
ID kategorije z našega portala
Primer
1528
Sintaksa
Max 10 številskih znakov
 • Predložite ID kategorije z našega portala, kamor spada vaš izdelek
 • Za prenos datoteke z našo kategorizacijo kliknite TUKAJ. V izvoz pri vsakem izdelku vstavite podatek iz stolpca L3 motherID
 • Izdelki s tem podatkom bodo v Ceneje.si kategorije razvrščeni v roku 48 ur

IDENTIFIKATORJI IZDELKA

Spodnji elementi predstavljajo identifikatorje izdelka, ki vaš izdelek definirajo znotraj globalnega trga. Identifikatorje izdelkov uporabljamo za povezovanje vaših izdelkov z izdelki drugih trgovin. Po identifikaciji vašega izdelka ga lahko povežemo z drugimi izdelki in tako ustvarimo dodatno vrednost za uporabnika.

Element Oblika Opis
<brand> Obvezno / Required (za vse izdelke z znamko)
Priporočeno / Optional (za izdelke brez znamke)
Ime znamke vašega izdelka
Primer
Samsung
Sintaksa
Max 50 znakov
 • Navedite blagovno znamko izdelka, kot jo poznajo potrošniki
 • Če podatka o znamki nimate, pustite ta element prazen. Ne uporabljajte vrednosti kot so N/A, Generic, Brez znamke ali Ne obstaja
 • V primeru kompatibilnih izdelkov ali kopij, ne navajajte znamke proizvajalca originalne opreme (OEM – Original Equipment Manufacturer)
<EAN> Obvezno / Required (za vse nove izdelke s predpisanimi EAN kodami s strani proizvajalca)
Priporočeno / Optional (za vse izdelke brez EAN kode)
EAN ali GTIN (Global Trade Item Number) koda vašega izdelka
Primer
8806088059785
Sintaksa
Natančno 13 številskih znakov
 • EAN kodo morate vključiti, če ta obstaja za vaš izdelek
 • Navedite le veljavne EAN kode, kot so definirane v uradnem vodiču GS1. ta vključuje te zahteve:
  • Kontrolna cifra je vključena in pravilna
  • EAN ni omejen (predpona GS1 v razponu 02, 04, 2)
  • EAN ni kupon (predpona GS1 v razponu 98-99)
<CUIN> Priporočeno / Optional
CUIN koda izdelka s Ceneje.si, ki se natančno ujema z vašim izdelkom
Primer
CX0078266A
Sintaksa
Max 10 znakov
 • CUIN koda je unikatna koda izdelka s Ceneje.si.
 • Kodo lahko najdete ob vsakem izdelku na Ceneje.si (v zavihku “Podatki”)
 • Vaši izdelki s CUIN kodami se bodo avtomatično povezali z obstoječimi izdelki na Ceneje.si v roku 48 ur
<productCode> Obvezno / Required (za vse izdelke iz kategorij pnevmatik)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Interna ali dobaviteljeva koda vašega izdelka
Primer
516843-845
Sintaksa
Max 20 znakov
 • Kakršna koli koda izdelka, ki vam je na voljo – lahko je proizvajalčeva koda izdelka
 • Če je vaš izdelek iz kategorije pnevmatik, morate na tem mestu vključiti SAP kodo vašega izdelka (6-mestno število)
<productModel> Priporočeno / Optional
Your product’s manufacturers code (model)
Primer
RB37J5018SA
Sintaksa
Max 20 characters
 • Model vašega izdelka
 • Uporabite čimbolj specifičen model izdelka. Na primer, različne barve enakega izdelka morajo imeti različne modele

DODATNE INFORMACIJE O IZDELKU

Te elemente uporabite za posredovanje dodatnih informacij o izdelku, ki uporabnikom pomagajo pri odločitvi o nakupu.

Element Oblika Opis
<condition> Obvezno / Required (za vse izdelke, ki niso novi in imajo status renew, refurbished, reboxed ali so rabljeni)
Priporočeno / Optional (za vse nove izdelke)
Stanje vašega izdelka
Primer
new
Sintaksa
new
renew
refurbished
reboxed
used
 • Natančno navedite stanje vašega izdelka
<warranty> Priporočeno / Optional
Informacije o garanciji vašega izdelka
Primer
3 leta
Sintaksa
Max 50 znakov
<coupon> Priporočeno / Optional
Opisno, kaj kupec dobi z uporabo kode zapisane v <couponCode>
Primer
Koda za 10% popusta na celoten nakup v naši trgovini
Sintaksa
Max 75 znakov
<couponCode> Priporočeno / Optional
Koda kupona, ki jo mora kupec uporabiti, da lahko koristi ugodnosti, ki jih ponuja
Primer
KODA10CENEJE
Sintaksa
Max 15 znakov
<gift> Priporočeno / Optional
Darilo, ki ga kupec prejme ob nakupu tega izdelka
Primer
majica
Sintaksa
Max 150 znakov

DOSTAVA

Spodnji podatki predstavljajo natančne podatke o stroških in datumih dostave vašega izdelka. Uporabniki se za nakup odločajo tudi na podlagi teh podatkov, zato je pomembno da si vzamete čas in navedete kvalitetne podatke o stroških in datumih dostave.

Element Oblika Opis
<deliveryCost> Obvezno / Required
Cena dostave vašega izdelka
Primer
3.45
Sintaksa
Številčna vrednost
 • Natančno navedite ceno dostave izdelka
 • Kot decimalno ločilo se lahko uporabi pika ali vejica
  • Čez cel dokument uporabljajte enako decimalno ločilo
<deliveryTimeMin> Obvezno / Required (za vse elemente, ki imajo v elementu <stock> vrednost in stock ali preorder)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Najkrajši čas (v dnevih) od naročila do dostave izdelka.
Primer
2
Sintaksa
Celo število, večje ali enako 0
 • Najkrajši možni čas (v dnevih) za dostavo izdelka
 • Upoštevajte le delovne dni, brez vikendov
 • Za navajanje časovnega obdobja predložite <deliveryTimeMin> v kombinaciji z <deliveryTimeMax>
<deliveryTimeMax> Obvezno / Required (za vse elemente, ki imajo v elementu <stock> vrednost na in stock ali preorder)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Najkrajši čas (v dnevih) od naročila do dostave izdelka.
Primer
3
Sintaksa
Celo število, večje ali enako 0
 • Najdaljši možni čas (v dnevih) za dostavo izdelka
 • Upoštevajte le delovne dni, brez vikendov
 • Za navajanje časovnega obdobja predložite <deliveryTimeMin> v kombinaciji z <deliveryTimeMax>

PODROBNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Spodnji elementi se uporabljajo za navajanje določenih lastnosti ali specifikacij izdelka, ki jih uporabniki najpogosteje iščejo. Na podlagi teh elementov se povezuje različice izdelkov in označi razlike med njimi, uporabnikom pa omogočajo filtriranje izdelkov na Ceneje.si glede na izbrane lastnosti.

Element Oblika Opis
<groupId> Obvezno / Required (za vse izdelke, ki so različice)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
ID za skupino izdelkov, ki obstajajo v različnih različicah
Primer
546AB
Sintaksa
Max 50 znakov
 • Uporabite unikatno vrednost za vsako skupino različic. Kjer lahko, uporabite SKU šifro starševskega izdelka
 • Ob posodabljanju podatkov vedno obdržite enak ID za isto skupino izdelkov
 • Uporabljajte samo veljavne Unicode znake. Izogibajte se neveljavnim znakom kot so control, function, ali private area znaki
 • Element <groupId> uporabite za skupino izdelkov, ki se razlikujejo po eni ali več spodnjih lastnosti:
 • Za vsak izdelek v skupini vključite enake elemente. Na primer, če se izdelek razlikuje po velikosti in barvi, vključite elemente <size> in <color> za vsak izdelek, ki ima enak <groupId>
 • Če se vaši izdelki razlikujejo po lastnostih, ki niso vključeni v zgornje elemente, ne uporabite tega elementa
<attributes> Obvezno / Required
Ta element vsebuje vse atribute izdelka, vsakega v svojem <attribute> elementu. Vključuje tudi nekaj vnaprej definiranih atributov v obliki elementov:
<gender>
<color>
<size>
<ageGroup>
 • Vključite vse atribute, ki jih ima vaš izdelek
<gender> Obvezno / Required(za vse izdelke, ki so različice in za izdelke iz kategorij oblačil in obutve)
Priporočeno / Optional(za vse ostale izdelke)
Spol, kateremu je namenjen izdelek.
Primer
male
Supported values
unisex
female
male
 • Za različice:
<color> Obvezno / Required (za vse izdelke, ki so različice in za izdelke iz kategorij oblačil in obutve)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Barve vašega izdelka
Primer
bela
Sintaksa
Max 40 znakov
 • Ne uporabljajte številk (npr. 0 2 4 6 8)
 • Ne uporabljajte znakov, ki niso alfanumerični (npr #fff000)
 • Ne uporabljajte zgolj ene črke (npr. R)
 • Ne sklicujte se na sliko (npr. “kot na sliki“)
 • Ne združite več barv v eno besedo, ampak jih ločite z / (npr. namesto RdečaRozaModra uporabite Rdeča / Roza / Modra)
 • Ne uporabite vrednosti, ki ni barva (npr. različno, več, N/A, moško, žensko)
 • Za različice:
<size> Obvezno / Required (za vse izdelke, ki so različice in za izdelke iz kategorij oblačil in obutve)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Velikost vašega izdelka
Primer
XL
EU 42
Sintaksa
Max 40 znakov
 • Za različice:
  • V primeru različnih velikosti za različne trge morate definirati za kateri trg velja navedena velikost. Primeri:
   • EU 41
   • US 8
   • UK 7.5
<ageGroup> Obvezno / Required (za vse izdelke, ki so različice in za izdelke iz kategorij oblačil in obutve)
Priporočeno / Optional (za vse ostale izdelke)
Starostna skupina, kateri je namenjen izdelek
Primer
adult
Supported values
newborn
infant
toddler
kids
adult
 • Vključite eno vrednost na izdelek
 • Za različice:
  • Vključite enako vrednost <groupId> in različne vrednosti za <ageGroup>
  • Dodatna razlaga dovoljenih vrednosti:
   • newborn (do 3 mesecev starosti)
   • infant (med 3 in 12 meseci starosti)
   • toddler (med 1 in 5 let starosti)
   • kids (med 5 in 13 let starosti)
   • adult (najstniki in starejši)
<attribute> Obvezno / Required
Vsak atribut vašega izdelka spada v ločen <attribute> element. Ta vsebuje sledeča elementa:
<name>
<values>
 • Vključite vse atribute, ki jih ima vaš izdelek
 • Vrednosti vnaprej definiranih atributov vključite v spodnjih elementih:
<name> Obvezno / Required
Ime atributa, katerega vrednost boste vključili
Primer
Material
Sintaksa
Max 100 znakov
<values> Obvezno / Required
Ta element vsebuje vse vrednosti za ta atribut. Vsakega vključite v svojem <value> element.
 • Vključite vse vrednosti atributa, ki jih ima vaš izdelek
<value> Obvezno / Required
Vrednost prej določenega atributa
Primer
100% bombaž
Sintaksa
Max 100 znakov

Dodatne zahteve

Primer XML datoteke

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CNJExport>
<Item>
<ID><![CDATA[DM1054]]></ID>
<name><![CDATA[SAMSUNG refrigerator RB37J5018SA]]></name>
<description><![CDATA[<p>Prostostoječ hladilnik z zamrzovalnikom ima 267 L prostornine hladilnega in 98 L prostornine zamrzovalnega dela.</p><p>Police in predali v notranjosti so optimalno razporejeni, LED osvetljava pa omogoča vidljivost tudi ponoči.</p>]]></description>
<specifications><![CDATA[<ul><li>Energijski razred: A +</ li><li>Volumen: 217 liters</ li><li>Dimenzije: 181x59x64 </ li><li>Program Auto defrost: da</li></ul>]]></specifications>
<link><![CDATA[https://www.example.org/product/RB37J5018SA/]]></link>
<mainImage><![CDATA[https://www.example.org/image01.jpg]]></mainImage>
<moreImages><![CDATA[https://www.example.org/image02.jpg,https://www.example.org/image03.jpg]]></moreImages>
<videoUrl><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=x1La2Y140Bc]]> </videoUrl>
<price>659,90</price>
<regularPrice>699,90</regularPrice>
<clubPrice>620,90 </clubPrice>
<curCode>EUR</curCode>
<stockText><![CDATA[samo še 10 kosov]]>></stockText>
<stock>preorder</stock>
<inStoreAvailability>
   <store><![CDATA[BTC hala A, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana]]></store>
   <availability>today</availability>
   <quantity>2</quantity>
</inStoreAvailability>

<inStoreAvailability>
   <store><![CDATA[Tržaška cesta 87, 2000 Maribor]]></store>
   <availability>today</availability>
   <quantity>3</quantity>
</inStoreAvailability>

<inStoreAvailability>
   <store><![CDATA[Ankaranska cesta 3, 6000 Koper]]></store>
   <availability>tomorrow</availability>
   <quantity>1</quantity>
</inStoreAvailability>

<inStoreAvailability>
   <store><![CDATA[Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj]]></store>
   <availability>no</availability>
   <quantity>0</quantity>
</inStoreAvailability>

<fileUnder><![CDATA[Home & Dom & Vrt- Bela tehnika - Hladilniki]]></fileUnder>
<cenCategoryId>221</cenCategoryId>
<brand><![CDATA[SAMSUNG]]> </brand>
<EAN><![CDATA[8806088059785]]></EAN>
<CUIN><![CDATA[CX0078266A]]></CUIN>
<productCode><![CDATA[516843-845]]></productCode>
<productModel><![CDATA[RB37J5018SA]]></productModel>
<condition><![CDATA[new]]></condition>
<warranty><![CDATA[5 let]]></warranty>
<coupon><![CDATA[Koda za 10% popusta na celoten nakup v naši trgovini]]></coupon>
<couponCode><![CDATA[KODA10CENEJE]]></couponCode>
<gift></gift>
<deliveryCost>3,40</deliveryCost>
<deliveryTimeMin>2</deliveryTimeMin>
<deliveryTimeMax>7</deliveryTimeMax>
<groupId></groupId>
<attributes>
  <gender></gender>
  <color><![CDATA[bel]]></color>
  <size></size>
  <ageGroup></ageGroup>
  <attribute>
     <name><![CDATA[Energijski razred]]></name>
     <values>
      <value><![CDATA[A+]]></value>
     </values>
   </attribute>
   <attribute>
     <name><![CDATA[Prostornina]]></name>
     <values>
      <value><![CDATA[217 l]></value>
     </values>
   </attribute>
   <attribute>
     <name><![CDATA[Tehnologije]]></name>
     <values>
      <value><![CDATA[Twin Cooling Plus]]></value>
      <value><![CDATA[Space Max]]></value>
      <value><![CDATA[Fresh Zone]]></value>
     </values>
   </attribute>
</attributes>
</Item>
</CNJExport>

Pogoste težave in napake

 • V elementih z besedilom (<name>, <description> …) uporabite CDATA (kot v zgornjem primeru). XML datoteka mora biti veljavna in pravilno oblikovana. Veljavnost XML datoteke lahko preverite tu:
 • Prva vrstica v XML datoteki mora biti pravilno nastavljena: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Večina encoding težav se zgodi zaradi napačne nastavitve te vrednosti. Vrednost je lahko “UTF-8”, “windows-1250” ali kakršnokoli drugo kodiranje. Pomembno je, da je kodiranje, uporabljeno v dokumentu, enako tistemu, ki je deklariran v prvi vrstici dokumenta.
 • Vse značke so občutljive na velike/male črke in se morajo popolnoma ujemati s predpisanimi.
 • V primeru, da boste menjali platformo ali sistem vaše spletne trgovine, bodite pozorni, da ID-ji izdelkov ostanejo isti. Pred spremembami nas prosim kontaktirajte – z veseljem vam pomagamo z dodatnimi informacijami in podporo ter vam pomagamo ob prehodu na nove ID-je.
 • Posebno pozornost namenite oblikovanju <fileUnder>. Ta informacija je ključna za umeščanje vaših izdelkov znotraj kategorij na Ceneje.si.
 • Za povezovanje izdelkov in ponudb se uporablja elemente <EAN>, <productCode> in <productModel>, zato se tu še posebej prepričajte, da nam posredujete pravilne in kvalitetne podatke iz svoje baze izdelkov.

Za kakršnakoli vprašanja glede priprave XML izvoza in teh navodil smo vam vedno na voljo. Pišite nam na urednik@ceneje.si in z veseljem vam bomo pomagali.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Želiš med prvimi izvedeti za najboljše sezonske ponudbe? Prijavi se na e-novice, ki jih tedensko pripravljamo zate.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.

® 2022 Ceneje d.o.o., del skupine Heureka