Pogoji uporabe

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu Ceneje.si so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni portal Ceneje.si je v lasti podjetja Ceneje d.o.o. Predstavlja vodilni slovenski portal za primerjalno nakupovanje in spremljanje ponudb različnih spletnih trgovcev. Podjetje zbira podatke o prodajnem programu s strani večine slovenskih trgovcev ter jih objavlja na portalu www.ceneje.si.

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala www.ceneje.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti Ceneje.si niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Ceneje.si pridobiva od drugih subjektov, Ceneje.si ne jamči. Odgovornost Ceneje.si za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala Ceneje.si, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. vpogled v podatke o izdelkih, njihovem stanju zaloge pri določeni trgovini, cenah,...). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do nekaterih aplikacij portala Ceneje.si, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. Registrirani uporabniki imajo uporabniško ime in geslo vezano na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Registrirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Ceneje.si – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah Ceneje.si del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
  • da je znak "Ceneje.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Ceneje.si (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov "Ceneje.si", kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala Ceneje.si zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja Ceneje.si uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja Ceneje.si je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem Ceneje.si.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje Ceneje.si, zato Ceneje.si za vsebino teh strani ne odgovarja.

Naroči na Ceneje.si

Ceneje si. vsebuje tudi spletno tržnico, ki preko spletne platforme z uporabo funkcije »Naroči na Ceneje.si« omogoča sklepanje poslov. Podatke in podlage za uporabo spletnega mesta z uporabo funkcije »Naroči na Ceneje.si« urejajo Pogoji za uporabnike »Naroči na Ceneje.si«.

Dostopnost spletnega portala

Ceneje.si si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala - v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si Ceneje.si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala Ceneje.si bodo uporabniki in Ceneje.si reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Pravilih o zasebnosti.

Pravila nagradne igre

Harvey Norman Trading d.o.o. organizira nagradno igro »Ceneje.si podarja darilne bone Harvey Norman«
Organizator nagradne igre »Ceneje.si podarja darilne bone Harvey Norman« je Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana. Organizator izvaja nagradno igro v promocijske namene.

Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra traja od 11.11.2021 do 29.12.2021 do 23:59 ure na uradnih Facebook in Instagram straneh ceneje.si (https://www.instagram.com/ceneje_si in https://www.facebook.com/Ceneje.si) in preko B2C email liste 40.000 prejemnikom.

Postopek:
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (razen s.p.-ji), ki v obdobju trajanja nagradne igre sodelujejo s prijavo na le to.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec v nagradni igri pod objavo nagradne igre na platformi Facebook in Instagram opravi zahtevano nalogo. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Šteje se, da s prijavo na nagradno igro posameznik pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Posameznik prav tako pristane na splošne pogoje koriščenja in veljavnosti nagradne kartice.

Postopek izbire zmagovalca:
Zmagovalec nagradne igre bo izžreban izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Žrebanje po potekalo od 11. 11. 2021 do 29. 12. 2021 do 23:59 ure.

Nagrada: 10 x 50€ darilne kartice trgovine Harvey Norman

Vrednost nagrade:
Je dejanska vrednost izdelka »Darilna kartica«, ki znaša 50 €, izražena v MPC.

Obveščanje nagrajencev, in oblika izplačila nagrade:
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen naslednji dan žreba preko zasebnih sporočil v katerem bo pozvan, da posreduje svoj elektronski naslov. Nagrajenec bo v elektronskem sporočilu pozvan, da v povratnem sporočilu pošlje izpoljnjeno Izjavo o prejemu nagrade in sporoči v kateri poslovalnici Harvey Norman bo opravil prevzem nagrade. Nagrajenec mora ob dostavi ali prevzemu nagrade podpisati potrdilo o prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne posreduje podatkov za prevzem ali dostavo nagrade v roku 8 dni, ima organizator pravico ponoviti žreb pod enakimi pogoji in nagrado podeliti drugemu izžrebancu. Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument in posredovati davčno številko. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

Zasebnost in varstvo podatkov:
Upravljavec osebnih podatkov je Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana. Osebni podatki, ki jih s sodelovanjem v nagradni igri posredujete upravljavcu, se bodo obdelovali izključno za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, javna objava nagrajencev na Facebook strani Harvey Norman). Podatki o sodelujočih se bodo hranili do zaključka nagradne igre, med tem ko se bodo podatki o nagrajencih v nagradni igri hranili še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa soglašate z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala. V primeru, da podatkov ne podate ali soglasje prekličete, ne morete sodelovati v nagradni igri. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podate preko elektronske pošte na naslov vop@harveynorman.si. Če menite, da so vam z obdelavo podatkov kršena določila na področju varstva osebnih podatkov, lahko podate tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu. Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, med tem ko se podatki o nagrajencih posredujejo Finančni upravi RS in dostavljavcem.

Ostale določbe:
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana ter vsa z njim povezana podjetja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Veljavnost pravil:
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade ter udeležence, ki z oddajo prijave k sodelovanju v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Za dodatne informacije se lahko zainteresirani obrnejo na info@harveynorman.si.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Želiš med prvimi izvedeti za najboljše sezonske ponudbe? Prijavi se na e-novice, ki jih tedensko pripravljamo zate.

Vnesi pravilen e-naslov

Hvala za prijavo. Kmalu lahko pričakuješ prve tedenske e-novice.

® 2022 Ceneje d.o.o., del skupine Heureka